Bunkering

HOS Oil levert ook kwaliteits brandstoffen voor over het water, waar het niet mogelijk of wenselijk is om met een bunkerschip te bevoorraden doen wij dit middels onze tankwagens overal in Nederland, voor zowel plezier als beroepsvaart.


Kwaliteit

Wij stellen de hoogste eisen aan de kwaliteit van onze producten. Wij hechten bijzonder veel waarde aan onze reputatie als leverancier en daarom proberen wij ook alles correct af te handelen zowel de SAB afdracht, bunkerverklaring en natuurlijk het correct lossen van het product aan het schip.

SAB

Vanaf 1 januari 2011 is deel A van het Scheepsafvalstoffenverdrag in werking getreden. Alle varenden die onder het Verdrag vallen betalen een “afvalbeheersbijdrage”. Deze bijdrage wordt betaald bij de bunkering van gasolie en bedraagt € 7,50 per kub gebunkerde gasolie. Met deze bijdrage wordt de inzameling en verwerking van olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen bekostigd. Deze scheepsafvalstoffen kunnen 'gratis' worden afgegevens bij de SAB-ontvangstvoorzieningen, mits het afval voortkomt uit normale bedrijfvoering. Om scheepsafvalstoffen te kunnen afgeven volgens het Verdrag moet het olieafgifteboekje én de internationale ecocard worden overlegd.

De afvalbeheersbijdrage kan worden voldaan door middel van de internationale ecocard. Deze internationale kaart is in alle verdragslanden geldig. U kunt per schip maximaal 2 ecokaarten aanvragen. De kaarten zijn kostenloos te bestellen. Een ecorekening word gekoppeld aan een bedrijf en een ecokaart word gekoppeld aan een schip.

Binnen het netwerk van de SAB kunnen ook niet olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen en restafval worden afgeven. Hiervoor moet echter een abonnement worden afgesloten, waarna een speciale chip op de ecocard geplaatst wordt of een SAB-kaart wordt toegezonden. Voor meer informatie en de abonnementsvormen zie SAB Maritime Services BV.

Delen met je netwerk?

Direct brandstof bestellen voor bedrijven

Open chat
1
hoe kunnen we je helpen..?
Hoe kunnen we je helpen..?